Om

 Kompetencer, tid og sund fornuft 

Procio bygger på et fundament af relevante kompetencer, tid og sund fornuft

Om Procio og samarbejdspartnerne

Den korte historie


Forretningen Procio er stiftet og drevet af Claus Ellebjerg Due. Hertil kommer en række samarbejdspartnere der trækkes ind, når der er brug for deres kompetencer.

De primære samarbejdspartnerne findes nederst på siden her.


Målet med Procio er at skabe digitale forandringer som holder, i en forretningsverden som er global, digital og agil på en gang.


I Procio arbejdes der målrettet efter de grundlæggende principper inden for Business Process Management, og navnet Procio dækker 3 essentielle elementer som sikrer en succesfuld digital forretning.


  • PROCES - udgangspunktet for en digital forretning skabes ved at klarlægge hvilke reelle forretningsprocesser, der skal til at servicere de valgte interessenter
  • CIO - forkortelse for jobbet Chief Information Officer. Det er fundamentalt for en digital forretning, at den digitale kompetence er til stede. Ikke blot ved implementeringen, men også ved analysen og når gevinsten skal høstes efterfølgende
  • IO - forkortelse for Input-output. Der skal tænkes i sammenhænge, i værdikæder, hvor også interessenter udenfor organsiationen tænkes ind.


Vi hjælper forretning og bestyrelse med at skabe digitale forandringer

LEDER DIGITAL FORRETNING

Virksomhedsleder, proces- og BPM konsulent samt balchelor i IT-strategi og projektledelse, Gennem 30 år er det grundlaget for min kunnen. Selv papir og blyant tager jeg gerne i brug for at finde den rigtige løsning på det reelle behov.

Har over 100 digitale forandringsprojekter på den gode samvittighed via egne IT/konsulentvirksomhed og SaaS forretning.


Bidrager gerne i brainstorms, workshops, strategiprocesser og løser opgaven som projektleder og tovholder i implementering og når gevinsten af forandringen skal tjenes hjem.

Læs mere om BPM uddannelsen her

PROFESSIONELLE METODER

Arbejdet udføres ofte med udgangspunkt i internationale anerkendte modeller og metoder til forandringer af/til digitale forretningsprocesser.

Også tilgange som Business Model Canvas og Brugerdreven Innovations metoder kan give en solid ramme for at drøfte og skabe forandringer som holder.


Certificeret som:

Business Proces Management Architect, SAFe 5 Agilist

MakeMyStrategy rådgiver

BESTYRELSESARBEJDE

Viden og erfaring bygger på mere end 20 års bestyrelsesarbejde, med fokus på forretningsstrategi og digital forretning - at at få en integreret sammenhæng mellem organisation, proces og information. Primært for private og offentlige virksomheder i skandinavien, og så en dyb special kompetence på SaaS samt IT-solution baserede vriksomheder.


Vil du løfte dit bestyrelsesarbejde i en digital verden?


Certificeret som:

CBS SMV Bestyrelsesuddannelse,

Samarbejder

Ingen kan alt - sammen kan vi meget


Det er helt essentielt at have de rette samarbejdspartnere, når opgaven skal løses.

Ellers går man let på kompromis med løsningen, på baggrund af manglende kompetencer.

Alle samarbejdspartnere er 2 vejs. Det vil sige at vi arbejder sammen - og er ikke blot en leverandør til en anden

Re-design business


Worldwide acknowledged business concept created by Process Renewal Group. All consultants are committed to helping its clients succesfully re-design business.


Procio is certified partner 

Digital rådgivning


Influenter hjælper private virksomheder med at udvikle deres forretning i det offentlige marked. Både direkte ved tilbudsgivning som indirekte ved netværksarbejde


Procio er digital samarbejdspartner

Procio er medlem af disse kompetence fællesskaber

Missionen

Som rådgiver, innovator og leder bidrager Procio til ledelsesmæssigt og digitalt at forbinde og optimere forretningens interne og eksterne forretningsprocesser.


Fokus er på geografisk uafhængighed og data som fælles ressource, med det mål at levere en samlet værdiskabende informationskultur for virksomheden og dens relationer


Udgangspunktet er en kommittet topledelse, en involveret medarbejderstab samt en nøgtern digital parathedsvurdering,
som sikrer at de rette ledelsesmæssige og digitale tiltag iværksættes og forankres

Få inspiration til hvor du starter og med hvilket perspektiv du tager på den digitale rejse

Godt og sikkert samarbejde

Digital og sikker  i hverdag

Vi kan arbejde bedre sammen og mere sikkert - også online og på distancen. Det er der fordele og forpligtelser ved at gøre.


Lad os sammen se på hvad der er bedst i forhold til jeres situation og mål.


Sund virksomhed og verden

Verdensmål i praksis

Mange af de områder som sikrer en sund virksomhedsdrift, er i harmoni med verdensmålene.

En række af verdensmålene gør jeres virksomhed sundere - også økonomisk -, når de arbejdes rigtigt ind.


Tænk verdensmål det ind i næste digitale tiltag.

Gode kunder og bundlinje

Lad kunden købe

Dine kunder kan godt lide at købe, men bryder sig ikke om at blive solgt til.

Lær, forstå og indarbejd simple metoder, som hjælper til at tage kundens perspektiv,  behov og forventninger som forudsætning for det næste salg. Det vil gøre at dine produkter og ydelser bliver mere efterspurgte.

BRUGERDREVEN INNOVATION

Vil man have målgruppens brugere helt involveret i forandringen, og have prioriteterne ajourført inden start, så er denne BDI workshop vejen

PROCES

EFFEKTIVITET

Bruges tiden effektivt? Det er muligt at opgaver allerede gøres hurtigt, men gøres de rigtigt? Leverancen her giver et bud på hvad der virker og hvad der kunne forandres.

FORANDRINGS

RAPPORT

Er behovet, at indsamle information om en forandring og konkluderet på mulige veje for at gennemføre forandringen, er en forandringsrapport løsningen

KPI - HVILKE

OG HVORDAN

Det siges, at måler man på ting, kommer der fokus på resultaterne.  Her er en hjælp til at finde frem til, hvad der giver bedst mening at måle på - og hvordan.

PROCESS

RESEARCH

Står man og vil have undersøgt  om forretningssprocesserne inden for et givent område, med fordel kan forandres, vil en research kaste lys over det.

HVORDAN KOMMER VI BEDST FRA START?

Forandringer lykkedes, når modtagerne er med på det. Forandringer lykkedes ikke, når motivation, kultur og kompetence ikke er afstemt ift målet.

Det kan og bør undersøges inden man går i gang.