Digital forretning

Professionelt løft og ledelse af digitale rejser og IT selskaber


Leverer til forretningens tilfredshed


Se her hvilke større opgaver som er løst de seneste år

Understøtter forretningens behov

BESLUTNINGSSTØTTE

En del undersøgelser viser at digitaliseringsgraden i virksomheden skal øges for at klare sig bedst i markedet. Ifølge survey fra Aarhus Universitet er 42% udfordret i beslutnings-processen om hvilke digitale tiltag som er de rette

TRANSFORMATION

Skal digitaliseringsgraden øges skal der en transformation til. Dette er sammenhængende forløb, hvor forretningsmål, parathed teknologier og mennesker skal løftes sammen og hver for sig. 36% savner dog interne kompetencer til forløbet.

SAMARBEJDE

Når den adm. direktør eller ejerlederen har behov for at drøfte og vende strategiske og taktiske opgaver, skaber vi i samarbejde et fortroligt rum til formålet,.
Der kan også være behov for at få hjælp ifm fx strategiproces, M&A, omstrukturering og lign.

FINANCIERING

Et hvert digitalt tiltag indeholder økonomi, risiko, fravalg og muligheder.

ROI og break-even er altid godt for overblikket.

Der er en række metoder at belyse dette på og en del muligheder for at hente ekstern financiering og tilskud udefra. 

DIGITAL FORRETNING


Der er fortsat mange virksomheder der kan hente gevinster ved at optimere og digitalisere de interne og eksterne administrative processer. Til glæde og effekt for såvel kunder, bundlinie, effektivitet og medarbejderne. Dette gælder for både private og offentlige organisationer.


Procio har de essentielle kompetencer og den viden inden for processen, ledelse og implementering, der skal til, for at løse den digitale forandring bedst muligt.

BESTYRELSENS DIGITALE DAGSORDEN


Bestyrelsers arbejde er i den grad under udvikling og forandring. Kravene stiger sammen med ansvaret og hastigheden. Bestyrelser skal arbejde med digitalisering som strategisk element for virksomheden samt med selv at digitalisere deres eget arbejdsfelt. Det samme gælder for virksomhedens ledelse.


Et arbejde som ikke længere blot er en mulighed - men et vilkår for at begå sig. Procio har erfaringer og kompetencer til at indgå på bestyrelses- og advisory board niveau.


Når markedets behov og forventninger forandres,
skal virksomheder hurtigt og præcist tilpasse sig,


Behovet for tilpasning sker oftere nu og med større
konsekvenser og muligheder for de berørte.


Mange virksomheder ser, at øget digitalisering
er nøglen til at løse opgaven.


Det koster tid og penge samt kræver nye kompetencer
- og skal forsvares over for top- og bundlinje mål.


Procio hjælper med at drøfte, implementere og forankre forandringer

så manøvredygtigheden, overblikket og økonomien forbedres.

Claus Ellebjerg Due, Proci0