Guide for bestyrelser til IT-sikkerhed

Anden inspiration

December - 2020 // Kunde case


CoworkIt fik strategien på plads

Strategiprocessen blev både indsigtsfuld og inddragende for alle – og gav en konkret eksekverbar plan som bestyrelsen bakkede 100% op

.

I spidsen for dette var CoworkIts medstifter og administrerende direktør Niels Laulund, som her fortæller om forløbet og samarbejdet med Procio.


Læs mere

Oktober - 2020 // Webinar


"Bestyrelsens digitale ansvar"

Over 100 beslutningstagere deltog i webinaret "Bestyrelsestrends 2020

- er du ajour?" med emner som:

 1. Rekruttering og bekrutteringskultur,
 2. Den moderne bestyrelses evaluering,
 3. Bestyrelsens digitale ansvar


Læs og hør mere


September - 2020 // Partner


Nu certificeret i MakeMyStrategy

Nyt, nemt og professionelt værktøj der hjælper dig i strategiprocessen.

Det er bygget på fundamentet af bestseller "Strategi i vindervirksomheder" og tilført digital styring og rigtig meget praktisk erfaring og viden om bestyrelsesarbejdet i dansk baserede virksomheder.


Læs mereJuli - 2020 // Partner


Aftale med Boardmeter - så du kender temperaturen i bestyrelsen

Bestyrelsesarbejdet er i udvikling. Det gælder både i omfang, ansvar og kompetencer.


Procio har lavet samarbejdsaftale med Boardmeter for kunne tilbyde rådgivning baseret på markedets bedste og "to-the-point" evalueringsværktøj. 


Det er optimeret efter corporate governance best practice og skaber derfor høj værdi i bestyrelsesarbejdet


Så er det nemt at bruge og giver en solid executive report at arbejde videre med i bestyrelsen. Alt styret i Boardmeter.


Læs mere


November- 2020 // Inspiration


Digital sikkerhed eller cybersikkerhed – er et højt prioriteret indsatsområde for alle danske virksomheder.


Det bør i hvert fald være det!


Alle bestyrelser og ledelser kender overordnet til trusselsbilledet, men en del er ikke kommet i gang med at omsætte tanker til handling.


Industriens Fond har derfor initieret udviklingen af en guide som beskriver problemstillinger og handlinger. Den bør (læs: skal) alle bestyrelser og ledelser gennemgå.


I Procio regi er guiden suppleret med en starthjælp for bestyrelse eller ledelse.  Læs om denne mulighed her:FÅ EN GOD START MED GENNEMGANG OG  DRØFTELSE AF JERES INDSATSER


Anbefalingerne som er udarbejdet er velgennemtænkte og konkrete. Der er masser at tage fat på og der en god og logisk struktur i materialet.


Alligevel kan den ikke hjælpe med at skabe klarhed over alle sikkerhedsbegreberne og den kan selvklart ikke drøfte den enkelte virksomheds behov og prioriteter.


Derfor tilbydes I en guidet tur i anbefalinger og konklusioner samt en facilitering af første drøftelse om sikkerhedskrav, behov og prioriteter. Det hele samles op i en handleplan derefter.


Hent selve anbefalingerne her

STARTHJÆLP FOR BESTYRELSEN

TIL BEDRE DIGITAL SIKKERHED


STARTHJÆLPEN indeholder:


  1. En samtale med 1-2 fra virksomheden om jeres nuværende setup, tanker og overvejelser

  2. En fælles gennemgang af anbefalingerne for alle i bestyrelsen og ledelsen

  3. Derefter facilitering af hvilke anbefalingerne I tager til jer og hvordan I vil prioritere indsatserne

  4. En skriftlig opfølgning fra mødet med overordnede konklusioner og forslag til handleplan

  5. Et catch-up møde 1 måned efter start på handleplanenPrisen for dette er DKK 5.000,- ekskl. moms som forfalder ved bestilling.


Ønsker I at en eller flere af leverancerne foregår on-site tillægges DKK 500,- pr. transport time.


Kom i gang struktureret, samlet og uden forberedelsestid.

Guide til digital- /cybersikkerhed for bestyrelser